Sve usluge koje trebate na jednom mjestu.

Povjerite nam zadatak potrage, selekcije i novačenja motiviranog i kvalitetnog kadra prema vašim potrebama i željama.

Potpunu dokumentaciju i administraciju povjerite nama – osiguravamo vize, dozvole za boravak i rad, ugovore o radu.

Agencija koja brine za vaše poslovanje

Proces selekcije, regrutacije i zapošljavanja stranih radnika povjerite našim stručnjacima i partnerima.

Strani radnici

Pouzdani partner za unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti.

Za vas vodimo proces zapošljavanja stranih radnika za poljoprivredu, turizam, proizvodnju, industriju, brodogradnju i građevinu. Za vaše potrebe naš ured u Dubaiju nudi usluge selekcije u državama Arapskog odnosno Perzijskog zaljeva.

Nudimo uslugu live intervjua

Za vas organiziramo i nudimo uslugu organiziranje live intevjua u matičnoj zemlji radnika.

KONTAKTIRAJ NAS

Vodimo proces zapošljavanja kroz svaki korak.

Regrutacija radnika

Obavljamo selekciju kandidata te proces dovođenja u Hrvatsku pokrećemo tek kada smo sigurni da smo pronašli odgovarajućeg radnika.

Radne dozvole

Proces dovođenja radnika u prosjeku traje 90 dana. Na neke stvari ne možemo utjecati budući da ih sukladno Zakonu o strancima provode HZZ, MUP i MVP.

Zapošljavanje i adaptacija

Naš posao ne završava dolaskom radnika i sklapanjem ugovora o radu jer s vama ostajemo cijelo vrijeme kao posrednici između vas i radnika.

Naš tim stoji vam na raspolaganju.