Nakon ishođenja radne dozvole za stranog radnika, kada radnik stigne u Republiku Hrvatsku, potrebno je osigurati smještaj i prehranu za radnika.
Smještaj treba ispunjavati minimalne uvjete za normalan život. Ako nije moguće osigurati prehranu, potrebno je radniku isplatiti dodatak za prehranu.
Nadalje, u obvezi ste radnika prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, isto kao i svakog hrvatskog radnika.