Najčešća pitanja.

Upoznajte proces i povjerite nam zadatak potrage, selekcije i novačenja radnika

Najčešća pitanja2023-09-11T07:17:06+00:00
Koje su obveze agencije za zapošljavanje stranih radnika?2023-09-11T07:05:08+00:00

Obveze agencija za posredovanje pri zapošljavanju stranih radnika su:
– pronalazak adekvatnog radnika prema kriterijima klijenta, provedba selekcijskog postupka i dostava potrebne dokumentacije
– izrada i predaja cjelokupne dokumentacije potrebne za dobivanje dozvole za privremeni boravak i rad državljana trećih zemalja
– pokrivanje troškova putnog osiguranja radnika
– ishodovanje vize za boravak i rad u Hrvatskoj
– trošak avionske karte za radnika

Koje su moje obveze pri zapošljavanju?2023-09-11T07:04:30+00:00

Nakon ishođenja radne dozvole za stranog radnika, kada radnik stigne u Republiku Hrvatsku, potrebno je osigurati smještaj i prehranu za radnika.
Smještaj treba ispunjavati minimalne uvjete za normalan život. Ako nije moguće osigurati prehranu, potrebno je radniku isplatiti dodatak za prehranu.
Nadalje, u obvezi ste radnika prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, isto kao i svakog hrvatskog radnika.

Koje uvjete trebam ispunjavati da bi se mogla ishoditi dozvola za boravak i rad?2023-09-11T07:03:58+00:00

Kako biste ishodili potrebne dozvole uvjeti su:
– da obavljate gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u RH
– da imate zaposlenu 1/4 hrvatskih državljana u odnosu na državljane trećih zemalja, na neodređeno i puno radno vrijeme u kontinuitetu zadnjih 6 mjeseci
– potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga po osnovi javnih davanja, koja treba biti novija od datuma predaje zahtjeva za ishođenje dozvola za boravak i rad
– da niste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja

Može li radnik doći odmah?2023-09-11T07:03:08+00:00

Nažalost, ne. Budući da se radi o državljanima trećih zemalja, za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna je radna dozvola i viza.
Proces može trajati između 45 i 90 dana i ovisi o brzini institucija koje rade na njima (HZZ, MUP i MVP).
Pregovori i priprema dokumenata u prosjeku traju od 4 do 10 dana te ovise o poslodavcu. Proces regrutacije i selekcije radnika može trajati od 1 do 30 dana (do 7 dana NKV, do 30 dana KV), ili više ako se traže specifična zanimanja (do 60 dana). Test tržišta rada (za zanimanja koja nisu deficitarna) traje 15 dana. Ishođenje radne dozvole traje od 15 do 30 dana ovisno o policijskoj postaji. Ishođenje vize traje od 15 do 30 dana te ovisi o ambasadi. Organizacija putovanja i dolazak radnika u Hrvatsku traje od 1 do 10 dana.

Naš tim stoji vam na raspolaganju.