Nažalost, ne. Budući da se radi o državljanima trećih zemalja, za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna je radna dozvola i viza.
Proces može trajati između 45 i 90 dana i ovisi o brzini institucija koje rade na njima (HZZ, MUP i MVP).
Pregovori i priprema dokumenata u prosjeku traju od 4 do 10 dana te ovise o poslodavcu. Proces regrutacije i selekcije radnika može trajati od 1 do 30 dana (do 7 dana NKV, do 30 dana KV), ili više ako se traže specifična zanimanja (do 60 dana). Test tržišta rada (za zanimanja koja nisu deficitarna) traje 15 dana. Ishođenje radne dozvole traje od 15 do 30 dana ovisno o policijskoj postaji. Ishođenje vize traje od 15 do 30 dana te ovisi o ambasadi. Organizacija putovanja i dolazak radnika u Hrvatsku traje od 1 do 10 dana.