Kako biste ishodili potrebne dozvole uvjeti su:
– da obavljate gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u RH
– da imate zaposlenu 1/4 hrvatskih državljana u odnosu na državljane trećih zemalja, na neodređeno i puno radno vrijeme u kontinuitetu zadnjih 6 mjeseci
– potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga po osnovi javnih davanja, koja treba biti novija od datuma predaje zahtjeva za ishođenje dozvola za boravak i rad
– da niste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja